O nas

KARAKTERISTIKE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA GABROVKA

PGD Gabrovka je II. kategorije in je osrednje društvo sektorja I. v GZ Litija. Pokriva 30,39 km2 hribovitega in z gozdom poraščenega ozemlja. Na tej površini živi okoli 1300 prebivalcev v 450 gospodinjstvih. Na tem območju je tudi več manjših podjetij in osnovna šola. V KS Gabrovka poleg PGD Gabrovka deluje še PGD Tihaboj.

Društvo zajema skupno 21 naselij: Brezje, Brezovo, Čateška Gora, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje, Kržišče, Kamni Vrh, Klanec, Kumpolje, Laze, Moravče, Moravška Gora, Nova Gora, Okrog, Tlaka, Podpeč, Vodice.

Ozemlje društva meji na PGD Tihaboj, PGD Dole pri Litiji ter PGD Kostrevnica in PGD Primskovo v občini Litija in na PGD Čatež pod Zaplazom v občini Trebnje.

Velik del ozemlja na območju društva pokrivajo gozdovi, veliko pa je tudi travnikov, kar pomeni, da je možnost požarov v sušnih obdobjih zelo velika. Nevarnost požarov predstavljajo tudi številni gospodarski objekti, predvsem kozolci in skednji, kjer obstaja nevarnost požara med nevihto zaradi strel, neprevidnosti lastnikov in tudi samovžigov.

Poleg navedenega je tukaj tudi problem odmaknjenosti od Litije (20 km – kjer se nahaja osrednje društvo GZ). Skrajna točka sektorja, katerega pokrivamo, je kar 40 km oddaljena od Litije. Celotna KS se nahaja na zelo hribovitem območju, kjer je slaba pokritost s hidrantnim omrežjem. V poletnih mesecih se pojavlja tudi problem z zagotavljanjem pitne vode.

V društvu je 151 članov, od tega je 47 operativnih gasilcev, 40 otrok, 11 veteranov in drugi.
Med operativnimi člani je tudi veliko usposobljenih gasilcev za razne specialnosti:
– Uporabnik radijskih postaj 7
– Uporabnik izolirnega dihalnega aparata 7
– Strojnik 15
– Sodnik 2
– Mentor 3
– Bolničar 1
– Specialnost za delo z nevarnimi snovmi 1
– Usposobljenost za delo s helikopterjem 2

Naše društvo danes razpolaga z gasilskim vozilom za prevoz moštva, vozilom za gašenje gozdnih požarov in z avtocisterno z vso opremo za gašenje ter 7000 litri vode. S to tehniko nam je omogočeno učinkovito posredovanje v primeru intervencije.